Qutbiul Muballigin by Nayyar Butt Get it on Google Play

    1 - و بما جئت به - المستدرک علی الصحیحین جلد 2.pdf
    2 - و بما جئت به - شعب الایمان اردو ترجمہ جلد۔1.pdf